||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
นโยบาลกระทรวงสาธารณสุข งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พรบ.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเ
หนังสือจัดสรรงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซ
More...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
งาน EB24 ข้อ 5
งาน EB12 เพิ่มเติม
งาน EB11 รอบ 12 เดือน
งาน EB4 1.1
งาน EB4 1 .1
More...
   


รายการข่าวสาร/บทความ...ทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกเพ...อ่านต่อ


นโยบาลกระทรวงสาธาร...อ่านต่อ


แบบฟอร์มการเผยแพร่...อ่านต่อ


แบบฟอร์มการเผยแพร่...อ่านต่อ


บันทึกข้อความแจ้งเ...อ่านต่อ


แบบฟอร์มการเผยแพร่...อ่านต่อ


รายงานผลการดำเนินก...อ่านต่อ


บันทึกข้อความรายงา...อ่านต่อ


บันทึกข้อความรายงา...อ่านต่อ


คำสั่งมอบหมายการปิ...อ่านต่อ


แผนการจัดซื้อจัดจ้...อ่านต่อ


หนังสือจัดสรรงบประ...อ่านต่อ
    

Total 287 Record : 24 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>