||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเลือกสรรเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบ
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT3. 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุ
MOIT4.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT4.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ แล
More...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น อายุ 10 -19 ปี
MOIT15.1.1 2/2566
MOIT15.1.3 2/2566
MOIT15.2.3 2/2566
MOIT19.1 2/2566
More...
   


รายการข่าวสาร/บทความ...ทั้งหมด
ความรอบรู้ด้านเพศว...อ่านต่อ


MOIT5.3. มีแบบฟอร์...อ่านต่อ


MOIT4.2.3. มีแบบฟอ...อ่านต่อ


MOIT 4.2.3. มีแบบฟ...อ่านต่อ


MOIT4.3.2 มีประกาศ...อ่านต่อ


MOIT4.3.3. มีแบบฟอ...อ่านต่อ


MOIT3. 3. มีแบบฟอร...อ่านต่อ


MOIT4.3.1. มีบันทึ...อ่านต่อ


MOIT4.2.2. มีรายงา...อ่านต่อ


MOIT4.2.1. มีบันทึ...อ่านต่อ


MOIT4.5. มีแบบฟอร์...อ่านต่อ


MOIT4.4. มีคำสั่งม...อ่านต่อ
    

Total 486 Record : 41 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] Next>>