||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประการผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.น
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT 13.1มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่
MOIT 13.2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถ
MOIT 13.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
MOIT 13.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 17.1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่ว
More...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
งาน EB24 ข้อ 5
งาน EB12 เพิ่มเติม
งาน EB11 รอบ 12 เดือน
งาน EB4 1.1
งาน EB4 1 .1
More...
   


รายการข่าวสาร/บทความ...ทั้งหมด
MOIT 19.2.4 การรวม...อ่านต่อ


MOIT 19.2.3 การรวม...อ่านต่อ


MOIT 19.2.2 การรวม...อ่านต่อ


MOIT 19.2.1 การรวม...อ่านต่อ


MOIT 19.1.5 มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT 19.1.4.มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT 19.1.3 มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT 19.1.2 มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT 19.1.1 มาตรกา...อ่านต่อ


MOIT 17.3 การกำกับ...อ่านต่อ


MOIT 17.2 การกำกับ...อ่านต่อ


MOIT 17.1 การกำกับ...อ่านต่อ
    

Total 333 Record : 28 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>