||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
นโยบาลกระทรวงสาธารณสุข งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พรบ.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเ
หนังสือจัดสรรงบประมาณ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซ
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
งาน EB24 ข้อ 5
งาน EB12 เพิ่มเติม
งาน EB11 รอบ 12 เดือน
งาน EB4 1.1
งาน EB4 1 .1
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว>> รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล
ผู้แจ้งข่าว: สุจินดา เสษา เมื่อวันที่: 29 ธ.ค. 2564 17:17:13

พิมพ์รายละเอียดที่นี่

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่