||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเลือกสรรเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT3. 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุ
MOIT4.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT4.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ แล
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น อายุ 10 -19 ปี
MOIT15.1.1 2/2566
MOIT15.1.3 2/2566
MOIT15.2.3 2/2566
MOIT19.1 2/2566
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว>> MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ไตรมาสที 4
ผู้แจ้งข่าว: สุจินดา เสษา เมื่อวันที่: 14 ก.ย. 2565 12:39:47

MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ไตรมาสที่ 1

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่