||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเลือกสรรเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบ
นโยบาลกระทรวงสาธารณสุข งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อน
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
MOIT 2 ข้อ 1 -18 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
งาน EB24 ข้อ 5
งาน EB12 เพิ่มเติม
งาน EB11 รอบ 12 เดือน
งาน EB4 1.1
งาน EB4 1 .1
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว>> ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2565
ผู้แจ้งข่าว: สุจินดา เสษา เมื่อวันที่: 29 ธ.ค. 2565 18:04:04

พิมพ์รายละเอียดที่นี่

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่