||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบลูกจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง)
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเลือกสรรเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อน
MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
MOIT 2 ข้อ 1 -18 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
ไตรมาส 2/2566 MOIT6.1
ไตรมาส 2/2566 MOIT6.2
ไตรมาส2/2566 MOIT7
ไตรมาส2/2566 MOIT9.1
ไตรมาส2/2566 MOIT9.2
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
อื่นๆ>> MOIT16.2.3 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
ผู้แจ้งข่าว: นายศิริพล ตริเทพ เมื่อวันที่: 13 มี.ค. 2566 16:56:58

MOIT16.2.3 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่