||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผลสอบลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รพ.สต.ย่อ
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
โรคติดต่ออันตราย คือ .....?
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
สถานการณ์สภาวะสุขภาพของประชาชน ในเขต๑๐ อุบลราชธานี

นานาสาระ

อื่นๆ
งาน EB4 1
งาน EB 9 โครงการ จัด กิจกรรม
งาน EB9 โครงการ
งาน EB9 รายชื่อ
งาน EB9 เสนอผู้บริหาร
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
อื่นๆ>> งาน EB12 4
ผู้แจ้งข่าว: surinun เมื่อวันที่: 15 มี.ค. 2564 21:19:27

ายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่