หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
 
   ::เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564::
รายละเอียด:-เรียน  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
รายละเอียดไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เพือประกอบการจัดทำแผนฯรายรพ.สต. โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1. แผนงานประจำ  ใน 4 exellencs เขียนโครงการ/กิจกรรมระบุเฉพาะของรพ.สต รายละเอียด(ตามตาราง)ไม่ใช่ภาพรวมของCUP .นคอลัมพ์ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่
2.แผนงานเฉพาะ เช่น รพ.สต.ติดดาว  NODE  NPCU ให้บรรจุลงในแผนรพ.สต.ที่เป็นพื้นดำเนินการในปี2564
3..ใบหน้างบสรุบโครงการและงบประมาณให้ใช้ตามไฟล์ที่แนบ
       ส่งแผน ภายใน 15 พฤศจิกายน 2563

จาก : นางอภิญญา บุญถูก - [5/11/2563 เวลา: 17:30:58] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
 

  ความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณครับ:D:D:D

  โดย : วีระวัฒน์ กำศร [ 09/11/2563 เวลา: 10:06:21]

สมัครเป็นสมาชิก และLogIn เข้าสู่ระบบ...ถึงจะตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ได้ ครับ