||

แสดงหน้าที่ : 1


เลขที่ข่าว
เรื่อง
ผู้แจ้ง
จำนวนผู้ตอบ
วันที่/เวลาที่แจ้งไว้
ไฟล์ที่แนบ
15
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 สุจินดา เสษา
0
22/02/2566 เวลา: 14:09:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
14
  ส่งไฟล์ประชุมประจำเดือนมีาคม2565 นางอภิญญา บุญถูก
2
4/03/2565 เวลา: 14:50:07 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
13
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 สุจินดา เสษา
0
23/12/2564 เวลา: 11:21:37 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
12
  รพ.สต.สงเปือยเบิกวัคซีน เดือน ตุลาคม 2564 ดรรชนี เขียนนอก
0
15/09/2564 เวลา: 16:21:00 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
11
  แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม ปีงปม.64 นางสาวสุภาภรณ์ เกษมณี
0
6/11/2563 เวลา: 11:24:01 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
10
  เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มไฟล์ นางอภิญญา บุญถูก
0
5/11/2563 เวลา: 17:33:34 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
9
  เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 นางอภิญญา บุญถูก
1
5/11/2563 เวลา: 17:30:58 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
7
  ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 สุภาวดีขอสุข
1
28/10/2563 เวลา: 11:55:26 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
4
  นำเสนอ พชอ คำเขื่อนแก้ว ปี 2563 surinun
0
3/09/2563 เวลา: 21:24:43 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
3
  สรุปสถานการณ์ สภาวะสุขภาพของประชาชน ใน เขต๑๐ ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้ม Webmaster
0
24/08/2563 เวลา: 11:02:02
2
  สรุปกระบวนการ DE เขต และ LTC ๑๐ อุบลราชธานี Webmaster
0
24/08/2563 เวลา: 10:59:16 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
1
  สถานการณ์ ๓ กองทุนฯ เขต ๑๐ อุบลราชธานี Webmaster
0
24/08/2563 เวลา: 10:56:22 ข่าวนี้มีไฟล์แนบ