หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
 
   ::ส่งตัวอย่างโครงการที่ได้รับการอนุมัติ::
รายละเอียด:-เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  ขอส่งตัวอย่างโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อประกอบการเขียนโครงการเสนอนพ.สสจ.ยโสธร เพื่อลงนามอนุมัติต่อไป
จาก : นางอภิญญา บุญถูก - [15/01/2564 เวลา: 15:26:13] มีไฟล์แนบมาด้วย
 

สมัครเป็นสมาชิก และLogIn เข้าสู่ระบบ...ถึงจะตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ได้ ครับ