หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
 
   ::แจ้งสมัครคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๔::
รายละเอียด:-ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และส่งรายชื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.และจะดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเครื่องมือการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรกำหนดให้ส่งผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
จาก : สุจินดา เสษา - [16/11/2563 เวลา: 14:03:33] มีไฟล์แนบมาด้วย
 

สมัครเป็นสมาชิก และLogIn เข้าสู่ระบบ...ถึงจะตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ได้ ครับ