||

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ สสอ.คำเขื่อนแก้ว รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม ขอใช้บัญชีผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
more...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บ
MOIT 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
MOIT 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
MOIT5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
more...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
MOIT17 ไตรมาส 4
MOIT17.2
MOIT 12 ไตรมาส 4
ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น อายุ 10 -19 ปี
MOIT15.1.1 2/2566
more...

รายละเอียด ..ข่าวสาร/บทความ !
ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว>> MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้แจ้งข่าว: สุจินดา เสษา เมื่อวันที่: 15 ก.ย. 2566 16:36:17

MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข่าวนี้มีไฟล์แนบมาด้วย.....คลิกที่นี่