:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 2/09/2563 เวลา: 15:54:22
เลขที่หนังสือ : ยส 0333.1/504
หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
ชื่อเรื่อง : ขอแรับแผนการดำเนินงานงบ สสอ ปี 2563
รายละเอียด::

ขอปรับแผนการดำเนินงานงบ สสอ ปี 2563

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : Surinun
ไฟล์ที่แนบ : 04bf286b0ee217d2880280d9e1572b7a.rar
สถานะของประกาศ : อยู่ระหว่างดำเนินการ