:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 23/12/2563 เวลา: 15:22:22
เลขที่หนังสือ : ประกาศดีเด่น ดีมากรอบเดือนตลาคม63
หนังสือลงวันที่ : 02/11/2563
ชื่อเรื่อง : ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบเดือน ตุลาคม 2563
รายละเอียด::

ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบเดือน ตุลาคม 2563

ประเภท : วิธีพิเศษ
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : b70d08af08b5a67ffec238e8c0b8012e.pdf
สถานะของประกาศ : ดำเนินการแล้ว