:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 2/09/2563 เวลา: 16:30:11
เลขที่หนังสือ : ภาพประกาศเจตนา
หนังสือลงวันที่ : 20/05/2563
ชื่อเรื่อง : ประกาศเจตนาเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
รายละเอียด::

ประกาศเจตนาเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : 9add23b1a2721a03435a92dd27a58865.pdf
สถานะของประกาศ : ดำเนินการแล้ว