:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 3/09/2563 เวลา: 22:32:03
เลขที่หนังสือ : ยส 0332.1/795
หนังสือลงวันที่ : 01/09/2563
ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
รายละเอียด::

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : b293ea789e5ef450c0d4c414ede7f835.pdf
สถานะของประกาศ : ดำเนินการแล้ว