:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 23/12/2563 เวลา: 11:04:39
เลขที่หนังสือ : เผยแพร่การดำเนินงาน
หนังสือลงวันที่ : 02/12/2563
ชื่อเรื่อง : เผยแพร่การดำเนินงาน
รายละเอียด::

รายงานการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : 2d91950b69b75cac107b2bc722080a64.pdf
สถานะของประกาศ : อยู่ระหว่างดำเนินการ