:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 23/12/2563 เวลา: 11:56:03
เลขที่หนังสือ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือลงวันที่ : 02/12/2563
ชื่อเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด::

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : 5f8171cbedf3bc234a169ffa3044545c.pdf
สถานะของประกาศ : ดำเนินการแล้ว