:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 23/12/2563 เวลา: 12:15:46
เลขที่หนังสือ : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือลงวันที่ : 02/12/2563
ชื่อเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด::

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : 6d2aa8cf1cc86b062bc47dd1d0e0ef1f.pdf
สถานะของประกาศ : ดำเนินการแล้ว