:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ::

วันที่แจ้ง : 23/12/2563 เวลา: 15:14:02
เลขที่หนังสือ : แบบ สขร
หนังสือลงวันที่ : 02/12/2563
ชื่อเรื่อง : ส่งแบบ สขร 1 ตค และ พย 2563
รายละเอียด::

ส่งแบบ สขร 1  ตค  และ พย 2563

ประเภท : ตกลงราคา
หน่วยงาน : สสอ คำเขื่อนแก้ว
ผู้แจ้ง : surinun
ไฟล์ที่แนบ : 7f8b64dc1a078f8e7a4862416b7041c7.pdf
สถานะของประกาศ : ดำเนินการแล้ว