กฎหมายสาธารณสุขรายงาน Statement จาก ธ.ก.ส. (กองทุนสุขภาพตำบล)
อำเภอคำเขื่อนแก้ว


L4048 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กู่จาน
L4049 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แคนน้อย
L4050 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่
L4051 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงเจริญ
L4052 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทุ่งมน
L4053 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาแก
L4054 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาคำ
L4055 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพนทัน
L4056 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ย่อ
L4057 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ลุมพุก
L4058 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สงเปือย
L4059 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เหล่าไฮ
L7701 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
L9036 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กุดกุง

รายงานStatementจาก ธ.ก.ส.
(กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)
อำเภอคำเขื่อนแก้ว


Links: เวปไซต์ กปท.จังหวัดยโสธร

ข่าวสาร/บทความล่าสุด


จุลสารวินัยและคุณธ... อ่านต่อ


จุลสารวินัยและคุณธ... อ่านต่อ


แผนปฏิบัติการส่งเส... อ่านต่อ


คำสั่งแต่งตั้ง คณะ... อ่านต่อ


MOIT11 หน่วยงานมีก... อ่านต่อ


MOIT 5 แบบสรุปผลกา... อ่านต่อ


MOIT 5 แบบสรุปผลกา... อ่านต่อ


MOIT 5 แบบสรุปผลกา... อ่านต่อ


MOIT 5 หน่วยงานมีก... อ่านต่อ


MOIT17 หน่วยงานมีร... อ่านต่อ


MOIT17 หน่วยงานมีร... อ่านต่อ


MOIT13 หน่วยงานมีก... อ่านต่อ


MOIT 4 รายงานผลของ... อ่านต่อ


MOIT 4.2 รายงานผลข... อ่านต่อ


MOIT 4.2 รายงานผลข... อ่านต่อ


MOIT 4 รายงานผลของ... อ่านต่อ


MOIT 20 หน่วยงานม... อ่านต่อ


MOIT 23 หน่วยงานมี... อ่านต่อ
   ข่าวประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ร้องเรียน ร้องทุกข์

เครือข่ายหน่วยบริการ

หน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
 

ระบบบริการออนไลน์

หน่วยงานในสังกัด

กระดานข่าวกลุ่มงานบริหาร/ประกวดราคา_TOR:

เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ส่งไฟล์ประชุมประจำเดือนมีาคม25... นางอภิญญา บุญถูก 4/03/2565 เวลา: 14:50:07 2
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุ... สุจินดา เสษา 23/12/2564 เวลา: 11:21:37 0
รพ.สต.สงเปือยเบิกวัคซีน เดือน... ดรรชนี เขียนนอก 15/09/2564 เวลา: 16:21:00 0
แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม ปีงปม.64 ... นางสาวสุภาภรณ์ เกษมณี 6/11/2563 เวลา: 11:24:01 0
เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชกา... นางอภิญญา บุญถูก 5/11/2563 เวลา: 17:33:34 0
เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชกา... นางอภิญญา บุญถูก 5/11/2563 เวลา: 17:30:58 1
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ... สุภาวดีขอสุข 28/10/2563 เวลา: 11:55:26 1
นำเสนอ พชอ คำเขื่อนแก้ว ปี 256... surinun 3/09/2563 เวลา: 21:24:43 0
สรุปสถานการณ์ สภาวะสุขภาพของปร... Webmaster 24/08/2563 เวลา: 11:02:02 0
สรุปกระบวนการ DE เขต และ LTC ... Webmaster 24/08/2563 เวลา: 10:59:16 0

อ่านทั้งหมด....>>
 

กระดานข่าวกลุ่มงานวิชาการและคุณภาพบริการ:

เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม... นางอภิญญา บุญถูก 8/04/2565 เวลา: 13:56:08 0
ส่งแบบฟอร์มสอบทานควบคุมภายใน25... นางอภิญญา บุญถูก 14/02/2565 เวลา: 12:17:13 1
ส่งคู่มือตัวชี้วัดranking ปี 2... อภิญญา บุญถูก 25/01/2565 เวลา: 12:04:22 0
ส่งคู่มือตัวชี้วัดกระทรวงสาธาร... อภิญญา บุญถูก 25/01/2565 เวลา: 12:01:46 0
ส่งตัวอย่างโครงการที่ได้รับการ... นางอภิญญา บุญถูก 15/01/2564 เวลา: 15:26:13 0
ส่งQR CORD ประชุมรับรองแผนปี25... นางอภิญญา บุญถูก 25/12/2563 เวลา: 15:15:08 0
คู่มือrankingปี2564... นางอภิญญา บุญถูก 25/12/2563 เวลา: 15:05:51 0
ส่งหลักการเขียนโครงการปี2564... นางอภิญญา บุญถูก 4/12/2563 เวลา: 11:00:53 0
ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรว... นางอภิญญา บุญถูก 30/11/2563 เวลา: 14:48:19 0
ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรว... นางอภิญญา บุญถูก 30/11/2563 เวลา: 14:42:01 0

อ่านทั้งหมด....>>
 

กระดานข่าวกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค:

เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ไฟล์เอกสารสำรวจบุคลากรแพทย์แผน... สุจินดา เสษา 3/12/2563 เวลา: 18:20:07 0
การดำเนินงานการตรวจคัดกรองและต... คมคาย สายหมั้น 12/11/2563 เวลา: 15:40:57 0
ส่งไฟล์เอกสารมะเร็งปากมดลูกHPV... นางอภิญญา บุญถูก 6/11/2563 เวลา: 16:24:51 0
ส่งไฟล์เอกสารมะเร็งปากมดลูกHPV... นางอภิญญา บุญถูก 6/11/2563 เวลา: 16:15:40 0
ส่งไฟล์เอกสารมะเร็งปากมดลูกHPV... นางอภิญญา บุญถูก 6/11/2563 เวลา: 16:12:57 0

อ่านทั้งหมด....>>
 
IP ของคุณ:44.210.77.106

วันนี้ :
000001
ทั้งหมด :
005219
เริ่มนับผู้มาเยือน
เมื่อ: ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
#สสอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร#

Copyright © 2020. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ที่ตั้ง ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 โทรศัพท์ 0-4579-1124

All Right Reserved.