||
-------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภท...รายการข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ สสอ.คำเขื่อนแก้ว รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม ขอใช้บัญชีผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
More...
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
งาน EB1

อบรม/สัมมนา

ข่าวสารในเครือข่าย สสอ.คำเขื่อนแก้ว
MOIT 5.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บ
MOIT 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566
MOIT 5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566
MOIT5.2 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566
MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
More...
นานาสาระ
แนวทาง update คำแนะนำเข็มกระตุ้นและการให้วัคซีนในผู้ที่รับวัคซีนมาจากต่างประเทศครับ
EB 5
EB 5

อื่นๆ
MOIT17 ไตรมาส 4
MOIT17.2
MOIT 12 ไตรมาส 4
ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่น อายุ 10 -19 ปี
MOIT15.1.1 2/2566
More...
   


รายการข่าวสาร/บทความ...ทั้งหมด
งาน EB19 3...อ่านต่อ


งาน EB19 2...อ่านต่อ


งาน EB19 1...อ่านต่อ


งาน EB19 4...อ่านต่อ


งาน EB18 22...อ่านต่อ


งาน EB18 2...อ่านต่อ


งาน EB17 3...อ่านต่อ


งาน EB17 2...อ่านต่อ


งาน EB17 1...อ่านต่อ


งาน EB6 16 3...อ่านต่อ


งาน EB16 4...อ่านต่อ


งาน EB16 2...อ่านต่อ
    

Total 538 Record : 45 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>