กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับ... สุจินดา เสษา 22/02/2566 เวลา: 14:09:26 0
ส่งไฟล์ประชุมประจำเดือนมีาคม25... นางอภิญญา บุญถูก 4/03/2565 เวลา: 14:50:07 2
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุ... สุจินดา เสษา 23/12/2564 เวลา: 11:21:37 0
รพ.สต.สงเปือยเบิกวัคซีน เดือน... ดรรชนี เขียนนอก 15/09/2564 เวลา: 16:21:00 0
แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม ปีงปม.64 ... นางสาวสุภาภรณ์ เกษมณี 6/11/2563 เวลา: 11:24:01 0
เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชกา... นางอภิญญา บุญถูก 5/11/2563 เวลา: 17:33:34 0
เรื่อง ขอส่งไฟล์แผนปฏบัติราชกา... นางอภิญญา บุญถูก 5/11/2563 เวลา: 17:30:58 1
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ... สุภาวดีขอสุข 28/10/2563 เวลา: 11:55:26 1
นำเสนอ พชอ คำเขื่อนแก้ว ปี 256... surinun 3/09/2563 เวลา: 21:24:43 0
สรุปสถานการณ์ สภาวะสุขภาพของปร... Webmaster 24/08/2563 เวลา: 11:02:02 0

อ่านทั้งหมด....>>
ผู้บริหาร

 
กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่... สุจินดา เสษา 22/02/2566 เวลา: 14:00:20 0
ร่างKPI template กระทรวงสาธารณ... นางอภิญญา บุญถูก 6/01/2566 เวลา: 11:23:23 0
แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดกระทรว... นางอภิญญา บุญถูก 6/01/2566 เวลา: 11:21:40 0
ร่างแผนงาน โครงการตัวชี้วัด 25... นางอภิญญา บุญถูก 6/01/2566 เวลา: 11:19:59 0
ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม... นางอภิญญา บุญถูก 8/04/2565 เวลา: 13:56:08 0
ส่งแบบฟอร์มสอบทานควบคุมภายใน25... นางอภิญญา บุญถูก 14/02/2565 เวลา: 12:17:13 1
ส่งคู่มือตัวชี้วัดranking ปี 2... อภิญญา บุญถูก 25/01/2565 เวลา: 12:04:22 0
ส่งคู่มือตัวชี้วัดกระทรวงสาธาร... อภิญญา บุญถูก 25/01/2565 เวลา: 12:01:46 0
ส่งตัวอย่างโครงการที่ได้รับการ... นางอภิญญา บุญถูก 15/01/2564 เวลา: 15:26:13 0
ส่งQR CORD ประชุมรับรองแผนปี25... นางอภิญญา บุญถูก 25/12/2563 เวลา: 15:15:08 0

อ่านทั้งหมด....>>
 
กระดานข่าว... ๑๐ เรื่องล่าสุด:
เรื่อง ผู้แจ้ง วันที่/เวลาที่แจ้งไว้ จำนวนผู้ตอบ
ไฟล์เอกสารสำรวจบุคลากรแพทย์แผน... สุจินดา เสษา 3/12/2563 เวลา: 18:20:07 0
การดำเนินงานการตรวจคัดกรองและต... คมคาย สายหมั้น 12/11/2563 เวลา: 15:40:57 0
ส่งไฟล์เอกสารมะเร็งปากมดลูกHPV... นางอภิญญา บุญถูก 6/11/2563 เวลา: 16:24:51 0
ส่งไฟล์เอกสารมะเร็งปากมดลูกHPV... นางอภิญญา บุญถูก 6/11/2563 เวลา: 16:15:40 0
ส่งไฟล์เอกสารมะเร็งปากมดลูกHPV... นางอภิญญา บุญถูก 6/11/2563 เวลา: 16:12:57 0

อ่านทั้งหมด....>>
 

ภาพกิจกรรม (GALLERY).... Updated !


ประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

กิจกรรมเที่ยวปันสุข รพ.สต.ดงแคนใหญ่

ภาพกิจกรรมรพ.สต.โพนทัน

กิจกรรมรพสต.บกน้อย


Copyright © 2020. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ที่ตั้ง ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 โทรศัพท์ 0-4579-1124

All Right Reserved.