:: ข่าวประกาศ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว::

มีหัวข้อทั้งหมด 8 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 8 หัวข้อ
ลำดับที่ ชื่อข่าวประกาศ หน่วยงาน วันที่ประกาศ สถานะ
10 ประกาศดีเด่น ดีมาก รอบเดือน ตุ...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 23/12/2563 เวลา: 15:22:22 ดำเนินการแล้ว
9 ส่งแบบ สขร 1 ตค และ พย 2563...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 23/12/2563 เวลา: 15:14:02 ดำเนินการแล้ว
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 23/12/2563 เวลา: 12:15:46 ดำเนินการแล้ว
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 23/12/2563 เวลา: 11:56:03 ดำเนินการแล้ว
6 เผยแพร่การดำเนินงาน...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 23/12/2563 เวลา: 11:04:39 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 3/09/2563 เวลา: 22:32:03 ดำเนินการแล้ว
2 ประกาศเจตนาเผยแพร่เจตจำนงสุจริ...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 2/09/2563 เวลา: 16:30:11 ดำเนินการแล้ว
1 ขอแรับแผนการดำเนินงานงบ สสอ ปี...ดูรายละเอียด>>> สสอ คำเขื่อนแก้ว 2/09/2563 เวลา: 15:54:22 อยู่ระหว่างดำเนินการ

[1]

#สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว#

[ ]